I Sifoe skal der skaffes rent vand til ca. 11.000 personer