Vision & mission

Vision
Børn uden Grænser arbejder for en verden, hvor alle børn kender deres rettigheder og gør brug af dem i samfund, som respekterer børns rettigheder.

Mission
Børn uden Grænsers mål er at fremme børn og unges rettigheder og interesser.
At skabe relationer, der øger forståelse og sammenhold mellem folk fra forskellige kulturer og lande.

At gøre dårligt stillede børn og unge i stand til at dække deres basale behov, skabe muligheder for arbejde og indtægter, samt øge de unges evne til at deltage i og udvikle deres samfund.

At opnå varige forbedringer af levevilkårene for fattige børn og unge i udviklingslande gennem en proces, der forener folk på tværs af kulturer og giver mening og værdi til deres liv.