Åbent Hus, Børn uden Grænser, Den Gule Villa, april 2012