Bæredygtig vandforsyning sparer tid og liv i Sifoe

Date:29.05.2015

 

Rent drikkevand sparer liv og tid i Sifoe.
Sifoe Village må nu, med en befolkning på ca. ca 11.000 mennesker, vel nærmest betegnes en by. Sifoes oprindelige vandforsyningsanlæg, som Børn uden Grænser og Poul Due Jensen Fonden hjalp med at retablere i 2013, da en inverter var brudt sammen, forsynede kun ca 5.000 ud at disse personer. Byen stod på daværende tidspunkt helt uden adgang til rent vand, hvilket medførte vandbårne sygdomme og enkelte dødsfald i befolkningen.

Anlægget
I samarbejde med vandingeniør Bent Kjellerup, Ingeniører uden Grænser, og med økonomisk støtte fra Poul Due Jensen Fonden, har vi nu fået designet og tilsluttet endnu et borehole i Sifoe og lagt rør ud i en stor del af den udvidede landsby. Der er blevet opført 20 nye taphaner, som nu forsyner ca 2.000 personer med rent, frisk drikkevand. Med udvidelsen af vandforsyningen og disse taphaner leverer Sifoe Village Water Committee (VWC) nu vand til i alt ca. 7.000 personer. Der mangler dog stadig vandforsyning til de resterende ca. 4.000 personer i de ydre områder af byen.

Ejerskab
Kalifa Kanteh, formand for Young People Without Borders (YPWB) har stået for projektkoordinering og implementering lokalt. Anlægget er udført af firmaet Swe-Gam. Anne Grete Camara (BUG) Bent Kjellerup (IUG) overdrog i oktober anlægget til Sifoe Village Water Committee, som nu har ansvar for drift og vedligeholdelse af anlægget. Vi har desuden drøftet fremtidige muligheder for indtægter til VWC ved, at man f. eks. tilbyder installation af private household vandforsyningsinstallationer. Sifoes befolkning har stået for det frivillige udgravningsarbejde af de mange kanaler og oplever herved et stort ejerskab til projektet, som har medført en stor forbedring af livskvaliteten i hele Sifoe.

Udvidelse af anlægget
Anlægget har ved målinger vist rigelig kapacitet til evt. fremtidige udvidelser. Børn uden Grænser arbejder nu på at udarbejde og installere vandforsyning til den øvrige del af Sifoes befolkning, ca 4.000 personer i byens udkantsområder, som mangler adgang til rent vand.

Bæredygtighed
Anlægget er i sig selv bæredygtigt ved, at de udsatte grupper som især børn og unge kvinder, nu kan undgå vandbårne sygdomme. Pigerne skal ikke længere bruge al deres tid på at hente de tunge vanddunke langvejsfra, men kan bruge tiden på skolegang og uddannelse. Desuden er deres spinkle nakker nu i højere grad skånet for skader. Anlægget er endvidere bæredygtigt, idet afgiften for brug af vand er blevet forhøjet med 100% således, at der vil være midler på VWC´s bankkonto til fremtidig vedligeholdelse og reparationer.