Børn uden Grænser: Reframing the Message

Date:09.07.2014

Gennem det sidste års tid har medlemmer af Børn uden Grænser deltaget i kurser, workshops og seminarer hos Civilsamfund i Udvikling (CISU) omkring ‘Reframing the Message’.

Børn uden Grænser har brugt dette projekt til at blive mere synlige på sociale medier og til at oprette en ny hjemmeside – både til os selv, men også til vores partner i Gambia, Young People Without Borders, med fokus på den gode historie.

Adressen til YPWB´s website er: www.ypwb.org

Gambia og mange andre udviklingslande står stadig over for en række udfordringer hvad angår vand, klima, helbred og føde. Det skal der ikke lægges skjul på. Men meningen er at vise danskerne, at der er forbedringer at se, og at der også findes mange solstrålehistorier.

Projektet er både et lærings- og kommunikationsprojekt. Målet er, at engagere danskerne og påvirke deres holdninger til udviklingssamarbejdet ved at styrke foreningernes evner til at lave god oplysning om udviklingsarbejde og de globale sammenhænge.

Yderligere er det målet, at ændre vores ‘framing’ af budskaberne bag kampagnen ‘Verdens Bedste Nyheder’: Mere om løsninger og det der lykkes – mindre om katastrofer og håbløshed. Historierne skal altså fortælles på en ny måde.

EU har støttet projektet med 1 million euro. Heraf er 394.000 euro (2,95 millioner kroner) gået til Danmark. Oven i dette beløb har CISU egenfinansieret omkring 130.000 euro (986.000 kroner). CISU gennemfører dette ambitiøse trænings- og oplysningsprojekt frem til sommeren 2015. Her kan CISU’s 290 medlemsforeninger frit deltage.

Link til CISU